wtorek, 7 stycznia 2014

Wystawa ''2m 2 Mody'' w Lookout Gallery/The exhibition 2 m² of Fashion

2m2 Mody, Iza Grzybowska

Miasto: Warszawa
Lokalizacja: Lookout GALLERY
Ulica: Puławska 41/lok. 22
Termin: 17.01.2014 – 22.02.2014
Wernisaż: 16.01.2014 (czwartek), 19.00


Artyści: Szymon Brodziak, Sebastian Cviq, Kuba Dąbrowski, Przemek Dzienis, Karol Grygoruk, Iza Grzybowska, Irenka Kalicka, Marcin Kempski, Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik, Diana Lelonek & Mateusz Cyrankowski, Magdalena Ławniczak, Weronika Ławniczak, Adam Pluciński, Agata Pospieszyńska, Mateusz Stankiewicz, Łukasz Ziętek

Założeniem wystawy "2 m² Mody" jest pokazanie tego, co nowe, świeże i aktualne w obszarze młodej polskiej fotografii mody. Składają się na nią prace twórców rzadko goszczących w obiegu galeryjnym, lecz publikujących na łamach wysokonakładowych czasopism kolorowych i realizujących sesje reklamowe, często o zasięgu międzynarodowym. Obok nich pojawia się grupa artystów, którzy wykorzystują język mody do tworzenia osobistych wizualnych narracji oraz konstruowania estetycznych komunikatów.

Wystawa "2 m² Mody" jest skomponowana z identycznych modułów. Żeby nikogo nie dyskryminować, ani nie faworyzować, każdy z jej uczestników dostał do zagospodarowania tę samą przestrzeń wystawienniczą – prostokąt o wymiarach metr szerokości na dwa metry wysokości. Stąd tytuł wystawy. Osiemnastu artystów i szesnaście inspiracji wizualnych. Pojawią się więc prace czysto konceptualne, często krytyczne, pojedyncze odbitki ścigające się z malarstwem, krótkie cykle, kolaże, portrety, prace wideo. Zobaczymy też sesje mody, realizowane dla magazynów, ale wyjęte z kontekstu prasowego i umieszczone w przestrzeni galerii.

Niektóre odbitki prezentowane na wystawie powstały na obrzeżach rynku modowego. Są wypadkową testów, prób, ujęć powstałych w trakcie realizacji sesji. To właśnie w takich niedopowiedzianych sytuacjach czai się największy potencjał kreatywny fotografii mody. Kiedy kończy się zlecenie, a zaczyna zabawa między fotografem, stylizacją i modelką/ modelem. I te prace znajdą się na wystawie "2 m² Mody".

Kurator: Paweł Żukowski

---

2 m² of FASHION
17.01-22.02.2014

ARTISTS: Szymon Brodziak, Sebastian Cviq, Kuba Dąbrowski, Przemek Dzienis, Karol Grygoruk, Iza Grzybowska, Irenka Kalicka, Marcin Kempski, Agnieszka Kulesza & Łukasz Pik, Diana Lelonek & Mateusz Cyrankowski, Magdalena Ławniczak, Weronika Ławniczak, Adam Pluciński, Agata Pospieszyńska, Mateusz Stankiewicz, Łukasz Ziętek

OPENING: Thursday, January 16, 2014

The idea of 2 m² of Fashion is to show the new developments in the area of young Polish fashion photography. The exhibition displays works of artists who seldom appear in galleries, but instead successfully publish their photographs in large-circulation glossy magazines and work on advertising photo sessions, often for worldwide campaigns. Alongside with them we present a group of artists who use the language of fashion to create their own visual narrations and to construct aesthetic expressions. Thus, the exhibition presents renowned photographers together with those at the beginning of their careers.

2 m² of Fashion is composed of identical units. In order not to discriminate against or favor anyone, each participant was given the same space to manage: a rectangle measuring one meter by two meters – hence also the exhibition’s title.
Eighteen artists and sixteen visual inspirations. Among those we find conceptual and critical artworks, single prints reminiscent of painting, short series, collages, portraits and videos. You will also have the chance to see fashion photo shoots taken out of their usual context and placed in the gallery. As David La Chapelle, one of the most remarkable contemporary photographers, once observed, magazines are like new art galleries, and the biggest compliment paid to him as an artist is when someone pulls his photo out of a magazine and sticks it to the fridge.
Some of the prints displayed in the exhibition come from the backstage of the fashion industry. They are the products of tests, trials and behind-the-scenes shots from professional photo sessions. These situations hide the greatest creative potential of fashion photography. The time when the assignment ends and the fun between the photographer, stylist and model begins – this kind of photos we intend to show.
The exhibition 2 m² of Fashion has been displayed in its first version during the 8th Biennale of Photography in Poznań in the Siłownia Gallery (15 November 2013 – 15 December 2013).

Curator: Paweł Żukowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz