czwartek, 31 października 2013

Robert Walker – Color in the Street at doc! photo magazine


doc! photo magazine presents:

Robert Walker
WHAT’S GOING ON HERE? (photo essay, doc! #16, pp. 52-69)

New York in Robert Walker’s photographs is a very peculiar place. Its mass of garish colours is overwhelming but the town itself seems to be depopulated. However, mistaken would be one who thought that the town is dead. It is enough to have a closer look at the photos to notice people among adverts. In this tissue man is nothing more than the background for surrounding him advertising slogans which are the most important elements of today’s street...

LANGUAGE OF BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHY IS EXHAUSTED (interview, doc! #16, pp. 39-51)

And if in Warsaw (Poland), don’t forget to see Robert Walker’s COLOR IN THE STREET exhibition @ RAL 9010 Gallery (48/54 Zlota Str.). The exhibition is open to the public until November 8, 2013.

---

doc! photo magazine przedstawia:

Robert Walker

O CO TU CHODZI? (esej fotograficzny, doc! #16, ss. 52-69)

Nowy Jork na zdjęciach Roberta Walkera jest bardzo osobliwym miejscem. Przytłacza swoją masą krzykliwych kolorów, ale jednocześnie jest wyludniony. Ale myliłby się ten, kto by sądził, że to wymarłe miasto. Wystarczy dokładniej przyjrzeć się fotografiom, by zauważyć, że pomiędzy reklamami wyłaniają się sylwetki przechodniów. W tej tkance człowiek jest jedynie tłem dla okalających go sloganów reklamowych, które są najważniejszym elementem dzisiejszej ulicy...

JĘZYK FOTOGRAFII CZARNO-BIAŁEJ SIĘ WYCZERPAŁ (wywiad, doc! #16, ss. 39-51)

A jeżeli jesteście w Warszawie, nie zapomnijcie zobaczyć wystawę Roberta Walkera COLOR IN THE STREET w Galerii RAL 9010 (ul. Złota 48/54). Wystawa jest otwarta dla zwiedzających do 8 listopada 2013 r.

www.docphotomagazine.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz